Zdraví do každého domova

ROFES je určen pro systematické sledování vašeho
zdraví a zdraví celé rodiny.
Umožňuje včas si všimnout a předejít zdravotním problémům, které by mohli zapříčinit onemocnění, nebo včas navštívit lékaře.

S jeho pomocí můžete regulovat vlivy zdraví škodlivých
návyků, špatné výživy, příjem nevhodných preparátů
atd.. V celku testování ROFES je nezbytnou metodou
dynamického ovládání úrovně zdraví, a je zaměřeno
na vytvoření podmínek pro fyzickou, duševní a sociální
pohodu.

Rychle
Doba testování 3 minuty. Frekvence testování jedné osoby - ne více než jednou za 20 minut.
Jednoduše
Testuje z biologicky aktivního bodu na zápěstí. Nevyžaduje speciální vzdělání. Jednoduše stačí připojit ROFES k počítači nebo tablety.
Důležitě
Kontrolujte Váš zdravotní stav, stravování, fyzickou aktivitu, úroveň stresu a vliv vnějších (škodlivých) faktorů.
Pro celou rodinu
Neomezený počet uživatelů. Výsledky všech měření jsou uloženy v osobním profilu.
Как работает Rofes

ROFES snímá informaci z biologicky aktivního bodu MS – 7, který se
nachází na zápěstí levé ruky. Aktivní elektroda přístroje vysílá slabý elektrický signál a registruje odpověď organismu na tyto vzruchy.

ROFES srovnává získané údaje se založenými vzory, které odpovídají
organismu zdravého člověka.

Оценка психоэмоционального состояния
17 органов и систем организма
Оценка общего уровня здоровья
Определяемые показатели
Zhodnocení psychoemocionálního stavu.
Testování celkového stavu organismu a 17 jednotlivých orgánů a systémů.
Analýza údajů a jejich zobrazení na obrazovce během 3 minut.
Zhodnocení negativního vlivu škodlivých zvyků na organismus.
Určení negativního vlivu stresu a pracovního přetížení.
Registrace vnějších faktorů, které mají negativní vliv na organismus.
Zjištění problémů ještě před okamžikem jejich vnějších příznaků.
Kontrola efektivity působení léčiv.
Использование прибора
Методика ROFES-тестирования основана на методе электропунктуры.
Активный электрод прибора посылает слабый электрический сигнал и регистрирует ответ организма на это воздействие.
ROFES сравнивает полученные показания с эталонными ритмами, которые свойственны организму здорового человека.

Veškeré potřebné programové vybavení a návod k používání
přístroje je součástí kompletu zásilky. Přesný a srozumitelný návod umožňuje rychle pochopit způsob používání přístroje a přistoupit k testování. Výsledek bude hotový během tří minut.

ROFES je možné připojit k počítači s OS Windows 10, 8.1, 8, 7

Aplikace ROFES+ funguje na všech mobilních zařízeních s operačním systémem Android verze 5.0 a vyšší s podporou externích zařízení OTG.

Скачать программу:
Včasná léčba
S pomocí přístroje ROFES se dozvíte o problému dříve, než se úplně projeví. Obvykle se projeví příznaky potíží tehdy, když už je důležité obrátit se na lékaře.
Zátěž na pracovišti
ROFES pomůže pochopit, jak pracovní zátěž ovlivňuje efektivitu práce. Jakýkoliv významný úspěch vyžaduje spoustu energie.
Péče o příbuzné
ROFES nám umožňuje sledovat funkční zdraví blízkých osob.
Škodlivé faktory
Vám ukazuje, jak působí na organismus škodlivé návyky, špatné pracovní podmínky, či jiné vnější škodlivé faktory.
Pravidelná strava
Napomáhá člověku si vybrat zdraví prospěšnou a vyváženou stravu.
Ušetříte čas i peníze
Umožňuje zjistit celkový stav organismu, stav 17- ti orgánů a tělesných soustav, stejně tak psycho-emocionální stav za pouhé 3 minuty.
Zátěž při sportu
Umožňuje sledovat účinnost sportovních aktivit a stanovit optimální zátěž pro Váš organismus. Sportujte s radostí.
Doplňky stravy
Umožňuje sledovat účinnost doplňků stravy, které užíváte.
Дистрибьюторы продукции
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.